B2B Partner s.r.o.

IČ: 44413467

DIČ: 2022691924

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008.

Bankové spojenie: č.ú. 1296404008/1111, UniCredit Bank

V prípade akejkoľvek Vašej otázky sme Vám ihneď k dispozícii. Prevádzková doba zákazníckeho oddelenia:

pondelok – piatok               7:00 – 17:00

Sledujte nás na facebooku